Byta Tak: En viktig investering

Taket är en kritisk del av varje hus, skyddar mot väder och vind och bidrar till bostadens estetik och värde. Även om det inte finns synliga skador eller läckor, kan det vara klokt att byta tak för att undvika framtida problem. Regelbunden inspektion och underhåll är viktigt, särskilt efter tuffa vinterförhållanden eller stormar. I denna artikeln har vi utöver vår egen erfarenhet hämtat information om takbyte från Takspecialisten och Wikipedia

Taktyper och Material

Det finns flera olika taktyper och material att överväga, inklusive:

 • Takplåt i metall: Flexibelt och passar många byggnadstyper.
 • Shingel: Kräver god isolering.
 • Trätak: Passar bäst för tak med högre lutning.
 • Tegelpannor: Underhållsfritt och hållbart.
 • Betongpannor: Vanligt i Sverige, enkelt att underhålla.
 • Ytpapp: Passar för mindre byggnader som garage.
 • Skiffer: Traditionellt och mycket hållbart.
 • Torvtak: Lång tradition i Sverige.

Underlagstaket

Underlagstaket spelar en viktig roll i att hålla taket torrt. Om underlagstaket är skadat, bör de delar eller hela bytas ut tillsammans med yttertaket för att säkerställa ett tätt och hållbart tak.

Kostnaden för Takläggning

Kostnaden för att lägga nytt tak varierar beroende på flera faktorer som takets yta, val av material, takets nuvarande skick, och behov av säkerhetsanordningar. Genomsnittspriset kan ligga på cirka allt från 1.500-3500 kronor per kvadratmeter, och kan variera betydligt beroende på projektet.

Behov av Bygglov

Det är viktigt att kontrollera om bygglov krävs för takomläggning. Detta beror på kommunens regler och områdets detaljplan.

Välja Rätt Takläggare

Valet mellan att anlita en professionell takläggare eller göra jobbet själv är en viktig övervägning. Professionella takläggare har erfarenhet och kunskap om olika material och tekniker, samt förståelse för säkerhetsföreskrifter. Om du sett,

Att välja rätt takläggare är avgörande. Det är viktigt att göra efterforskningar, läsa omdömen och be om referenser. En kvalificerad takläggare ska ha relevant licensiering och försäkring, samt erfarenhet av liknande projekt. Som Gert Windgårdh belyser i programmet Husdrömmar: ”Referenser, Referenser, Referenser”. Detta är väldigt viktigt ett, speciellt vid ett större projekt.

Svarta listan – Företag som inte följer ARN

Kolla om hantverkaren fått rekommendation från ARN och inte åtgärdat det https://www.byggahus.se/svartalistan/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut i form av en rekommendation om hur tvisten bör lösas. De företag som inte kompenserar kunden, trots att ARN har fattat beslut om det hittar du i Svarta listan på Byggahus.se

Säkerhet är Avgörande

Säkerheten är extremt viktig vid takläggning. Använd rätt utrustnin och skyddskläder och följ säkerhetsrutinerna noggrant.

Väderförhållanden och tidsplanering

Planera takläggningen med hänsyn till väderförhållanden och tid. Extrema väderförhållanden bör undvikas, och en tidsplan hjälper till att strukturera projektet effektivt.

Kostnadskalkylering och budgetering

Det är viktigt att ha en realistisk kostnadsuppskattning och budget för hela projektet. Faktorer som materialval, arbetskostnader, eventuella problem och takets storlek påverkar det slutgiltiga priset.

10 Tips för lyckad takomläggning

 1. Inspektera, tak och vind regelbundet
 2. Få en objektiv värdering av takets skick.
 3. Ha en budgetbuffert för oförutsedda kostnader.
 4. Ta in flera offerter från seriösa aktörer.
 5. Jämför specifika kostnadsposter i anbuden.
 6. Skapa en detaljerad projektplan.
 7. Kolla referenser och svarta listan
 8. Skriv ett tydligt kontrakt.
 9. Håll en god dialog med hantverkarna
 10. Ta inte genvägar och vänta inte för länge. Om undertaket behöver bytas gör det. Om taket är stort behov av att bytas gör det och vänta inte för länge